Karyera

İNSAN RESURSLARININ GƏLƏCƏYƏ BAXIŞI

Gedik Kaynak-ın müvəffəqiyyət düsturu insanlara sərmayə qoyduğumuz zaman insan resurslarına yaxın yanaşması ilə əlaqədardır. Gedik Kaynak şirkətinin gələcəyə baxışını əks etdirən işçi profili və idarəetmə sistemini təmin etməyə çalışırıq.

GEDİK İNSAN RESURSLARININ MİSSİYASI

Gedik işçilərinin müvəffəqiyyət yolundakı rəqabətin təməli olduğu prinsipini qəbul edərək, Gedik işçilərinin insan resursları baxımından mükəmməlliyi təşəbbüskar, nəticə yönümlü, xaricdən idarə olunan və hərtərəfli istedad deməkdir. Bundan əlavə, Gedik işçilərinin özlərini və işlərini davamlı inkişaf etdirmələri gözlənilir. Missiyamız sektorumuzda ən uğurlu şirkət olmaq və işçilərimizə işlərindən qürur duymaq imkanı yaratmaqdır.

GEDİK İNSAN RESURSLARI SİYASƏTİ

Gedik mədəniyyətini təşkil edən həqiqətləri qoruyub inkişaf etdirmək.
Hər bir fəaliyyətlə şirkətin gələcəyə baxışı barədə işçilər arasında məlumatlılığı artırmaq.
İxtisaslı işçilərin əldə etdikləri yüksək keyfiyyətli iş və davamlı tərəqqi prinsiplərinə əsaslanan insan resursları idarəetmə sistemi vasitəsi ilə işçilərin karyerasına, fərdi böyümələrinə və motivasiyalarına davamlı töhfə vermək.
Qarşılıqlı güvən və əməkdaşlıq yolu ilə iş hədəflərinə çataraq səmimi ünsiyyətin təmin edildiyi rahat iş mühitini yaratmaq.
Fəaliyyət qiymətləndirmə sistemi çərçivəsində bütün işçiləri qiymətləndirmək, hədəflərə diqqət yetirərək yaxşı işə görə mükafatlandırmaq, səhvlərin səbəblərini müəyyənləşdirmək və onları düzəltməyin yollarını tapmaq.
Şirkətin devizini təyin etmək və statusu və vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün işçilərin yaradıcı fikirlər irəli sürmələrinə imkan verən atmosfer yaratmaq.