Nüvəli qaynaq tozunun cərəyanla şoklama və emal sobaları

GEKA
GKTSD - 50 kq + 50 kq İkili Rəqəmsal
GKTSD - 50 kq + 50 kq İkili RəqəmsalƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
GKTSD - 125kg + 125kg İkili Rəqəmsal
GKTSD - 125kg + 125kg İkili RəqəmsalƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
GKTSD - 250kg + 250kg
GKTSD - 250kg + 250kgƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKA
GKTSD - 350kg + 350kg
GKTSD - 350kg + 350kgƏTRAFLI MƏLUMAT