TIG qaynaq odluqları

GEKAMAC
17 HAVA SOYUTMALI TIG ODLUQLARI  VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
17 HAVA SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 26 HAVA SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
WP 26 HAVA SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 18 SU SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
WP 18 SU SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 26  (V) VANALI TIG TORCU
WP 26 (V) VANALI TIG TORCUƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 9  SU SOĞUTMALI TIG TORCU
WP 9 SU SOĞUTMALI TIG TORCUƏTRAFLI MƏLUMAT
GEKAMAC
WP 20 SU SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİ
WP 20 SU SOYUTMALI TIG ODLUQLARI VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİƏTRAFLI MƏLUMAT